Hoeveel subsidie is er beschikbaar voor de Call 2019?

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Als instelling/school/organisatie wil je graag weten hoeveel subsidie je kunt aanvragen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Per actielijn hebben we protocollen gemaakt. Je kunt gemakkelijk zien, hoeveel subsidie er beschikbaar is.

Wat is een protocol?
Deze protocollen geven onder andere informatie over de regelgeving, selectiecriteria en beschikbare subsidie per calljaar en actielijn. Binnenkort vind je alle protocollen op de website. De  informatie over verhoogde budgetten en dergelijke zal voortaan worden meegenomen in de specifieke protocollen.

Wat kun je in de protocolomschrijving vinden?

 • De doelstelling van de actielijn
 • De beschikbare subsidie
 • Wie er in aanmerking komt voor subsidie
 • Openstelling en de deadline
 • De aanvraagwijze
 • Toetsing ontvankelijkheid
 • Kwalitatieve beoordeling
 • Selectiemethodiek
 • Bepaling hoogte toekenning
 • Verantwoording
   

Waar kun je de protocollen vinden?
Je gaat naar de tab “Actueel” en selecteert het icoontje Protocollen. Vervolgens kom je in de bibliotheek waarin je direct toegang hebt tot de verschillende protocollen.

De volgende protocollen zijn beschikbaar in de bibliotheek:

Primair en voortgezet onderwijs

Hoger onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Sectoroverstijgend:

Jeugd & jongerenwerk
De protocollen van jeugd & jongerenwerk zullen zéér spoedig volgen.

Nog vragen?
Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met één van onze medewerkers: