Het European Solidarity Corps gaat van start!

Jeugd & jongerenwerk

Na maanden sleutelen is er op politiek niveau een akkoord bereikt om het European Solidarity Corps van start te laten gaan.

Het European Solidarity Corps is een nieuw initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om mee te werken aan een meer inclusieve samenleving en tegelijkertijd hun competenties en vaardigheden te vergroten. Een inspirerende ervaring voor jongeren die willen helpen, leren en groeien. Dit najaar is de eerste mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Wat voor projecten kunnen er aangevraagd worden?

  • Europees Vrijwilligerswerk. Het huidige EVS krijgt vanaf dit najaar een nieuwe plek in het European Solidarity Corps. De activiteiten blijven in grote lijnen gelijk aan EVS.

Er zijn ook nieuwe mogelijkheden:

  • Zo kunnen jongeren een aanvraag indienen voor solidariteitsprojecten op lokaal niveau. Dit zijn projecten binnen Nederland;
  • Organisaties kunnen jongeren internationale traineeships of een werkplek aanbieden om concrete werkervaring op te doen en te werken aan solidariteit in Europa.

De komende periode werkt de Europese Commissie verder aan de programmagids en aanvraagformulieren van het European Solidarity Corps. Zodra hier meer over bekend is zal dit op deze website, Facebook en LinkedIn verschijnen.

Belangrijk nieuws op dit moment is dat de eerste deadlines van het European Solidarity Corps bekend zijn:

  • Dinsdag 16 oktober 2018, 12:00 CET: deadline Solidarity Projects;
  • Dinsdag 16 oktober 2018, 12:00 CET: deadline Volunteering Projects;
  • Dinsdag 16 oktober 2018, 12:00 CET; deadline Volunteering Partnerships (alleen voor aanvragers met een al afgerond EVS-project).

De deadline voor aanvragen van andere activiteiten binnen Erasmus+ Jeugd is ongewijzigd en blijft 4 oktober 2018.

Op 28 augustus organiseert het NA Erasmus+ Jeugd een informatiesessie voor organisaties over het European Solidarity Corps, in Utrecht. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Peter Pieters via p.pieters@nji.nl.

Bekijk de website van dit subsidieprogramma voor de mogelijkheden.