Heb je een mobiliteitsproject? Dan hebben wij jouw input nodig!

Volwasseneneducatie

Enquête voor het ophalen van sterke en zwakke punten ter verbetering van mobiliteit voor volwassenen.

De aandacht richt zich in het bijzonder op  projectleiders en professionals van mobiliteitsprojecten KA1 Erasmus+, omdat dit belangrijke door de Europese Unie gefinancierde professionaliseringsinstrumenten zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het strategisch partnerschap REVEAL, een praktijkonderzoeks- en ontwikkelingsproject dat voortkomt uit een langdurige samenwerking van deskundigen op het gebied van professionalisering in de volwasseneneducatie.

Het project is gericht op het analyseren en vervolgens het faciliteren van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (Continuing Professional Development, CPD) voor professionals in de Europese volwasseneneducatie. Denk daarbij aan het ontwikkelen van hulpmiddelen en instrumenten ter ondersteuning van de zendende organisaties, de professionals op het gebied van mobiliteit en uiteindelijk ook de aanbieders van trainingen en cursussen.

Klik hier voor de enquête. De deadline voor het invullen is 31 mei 2018.

klik hier voor meer informatie.