Geen budget voor KA105-projecten met Partnerlanden

Jeugd & jongerenwerk

In 2019 is geen budget meer beschikbaar voor projecten met Partnerlanden binnen KA105. In ronde 3 van 2019 (met deadline 1 oktober) zullen dergelijke projecten dus niet worden toegekend.

Dit betreft dus alle aanvragen met Partnerlanden binnen KA105:

  • Training en ontwikkeling van jongerenwerkers (mobility of youth workers);
  • Jongerenuitwisselingen (youth exchanges).

Deze aanvragen zullen in ronde 3 van 2019 niet kunnen worden toegekend en zullen worden afgewezen op budget. Het is dan ook niet zinvol om een aanvraag in te dienen voor samenwerking met Partnerlanden.

Welke landen?

Partnerlanden zijn over het algemeen landen die grenzen aan Europa, die slechts deels aan Erasmus+ deelnemen. Denk aan Georgië, Servië, Israël en Marokko. Een overzicht van alle landen die als Partnerland beschouwd worden vind je hier.

In 2020 zal er weer budget beschikbaar zijn voor aanvragen met Partnerlanden.