Geef je feedback op de voorstellen voor het Erasmus+ programma!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

De Europese Commissie vraagt om feedback op de voorstellen voor het Erasmus programma. Via de “feedbacktool”, die onderdeel uitmaakt van de Better Regulation Agenda van de Commissie, kan je een reactie geven op deze voorstellen. De feedbacktool staat open tot 3 oktober voor Erasmus.

Dit is één van de initiatieven van de Commissie, die EU-wetgeving toegankelijker moet maken voor Europese burgers. De ontvangen feedback wordt verzameld door de Commissie en gepresenteerd aan het Europees Parlement en de Raad met als doel om input te geven op het wetgevingsproces. Daarnaast zal de ontvangen feedback worden gepubliceerd van de Commissie.

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie, dat ook bekend staat als het “Multiannual Financial Framework: Erasmus Programme 2021-2017".

Geef vervolgens je feedback hier via de “feedbacktool”.