Festival van het leren

Volwasseneneducatie

Een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is.

Landelijke kick-off

De landelijke kick-off van het Festival van het leren vindt plaats op 6 september 2018 in De Gieterij te Hengelo.

Met een inspirerende hoofdgast, een boeiende Masterclass en goede voorbeelden van leven lang leren in bedrijf en buurt. Kortom een bijeenkomst waar je bij moet zijn. Zet de datum alvast in je agenda.

Regionale en lokale festivals

Dit jaar legt het Festival van het Leren prioriteit bij regionale en lokale festivals. In Flevoland werken Huis voor Taal, Lezen en Schrijven en FlevoMeer Bibliotheek aan een mooi programma. 

27 september Festival van het Leren Flevoland 2018

In de provincie Flevoland - met name in Dronten en Lelystad- is het Festival van het Leren al vele jaren actief. Sinds twee jaar trekken Huis voor Taal en Stichting Lezen en Schrijven in Flevoland hierin met elkaar op. Samen organiseren en promoten ze activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering en het Festival van het Leren. Op 27 september organiseren beide organisaties een event voor alle (taal)vrijwilligers uit de provincie Flevoland en voor de vele partnerorganisaties waar ze dag in dag uit mee samenwerken. Tijdens dit regionale festival vieren de deelnemers een leven lang leren. Het wordt dus een feestje, Daarnaast biedt het event alle gelegenheid om als deelnemer wat bij te leren en de expertise te vergroten.

Het programma is nog ‘under construction’, maar wel is al duidelijk dat er een kort boeiend plenair gedeelte komt, waarin het feestelijke regionale karakter tot uiting zal komen. Daarna kunnen de deelnemers twee inspirerende workshops naar keuze volgen. Sommige van deze workshops zijn gericht op taalverwerving. Andere workshops geven volop aandacht aan zelfontwikkeling, empowerment en gezondheid van vrijwilligers en op educatieve trajecten die interessant zijn voor vrijwilligers.

Regionale projectgroep

Stichting Lezen en Schrijven, Huis voor Taal (samenwerkingsverband tussen FlevoMeer Bibliotheek en Welzijnswerk) en Learn for Life.

Marten Groen – marten@lezenenschrijven.nl
Mirjam Bloedjes – m.bloedjes@welzijnlelystad.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over het Festival van het Leren kun je contact opnemen met Lidwien Vos de Wael, info@festivalvanhetleren.nl of neem een kijkje op de website van Festival van het leren.