Skip naar content

'Waardevol om ervaringen en kennis uit te wisselen met collega’s van andere onderwijsinstellingen'

Feestelijk diner voor instellingen met Erasmus Accreditatie

Op donderdag 30 juni kwamen vele instellingen bijeen om hun Erasmus Accreditatie te vieren met een feestelijk diner. Ze genoten van een heerlijk driegangendiner en wisselden verhalen en ervaringen uit met deelnemers van andere geaccrediteerde instellingen.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Het diner vond plaats in de Geertekerk, Utrechts’ meest charmante kerk. Deze bijzondere kerk staat al een kleine duizend jaar te schitteren aan het gelijknamige hofje, aan de Catharijnesingel. Sinds 2015 wordt de kerk ingezet voor uiteenlopende evenementen, van congres tot modeshow, van productpresentatie tot lezing.

Geaccrediteerde organisaties

Een Erasmus Accreditatie is een erkenning die behaald kan worden door organisaties in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Geaccrediteerde organisaties hoeven niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen: een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende.

Accreditatie als een rijbewijs

Afgelopen jaar zijn er veel organisaties bijgekomen met een Erasmus Accreditatie. In totaal zijn er nu meer dan honderd geaccrediteerde organisaties! Een van die organisaties is het Andreas College locatie Pieter Groen, een school voor mavo/havo/vwo en TTO in Katwijk. "Wij zijn blij en trots dat wij geaccrediteerd zijn", vertelden Roos van Herwijnen en Rob Mataheru. "Maar geaccrediteerd zijn brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Het voelt een beetje als je rijbewijs halen: na het behalen van de accreditatie begint het echte werk."

Waardevolle kennisuitwisseling

Het bleek erg waardevol om op deze manier ervaringen en kennis uit te wisselen met collega’s van andere onderwijsinstellingen. Tijdens het diner schoven ook een aantal collega’s van Team Erasmus Accreditatie van Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training aan om eventuele vragen van deelnemers te beantwoorden.

Duidelijke toekomstplannen

Organisaties met een Erasmus Accreditatie hebben laten zien dat zij duidelijke en toekomstbestendige internationaliseringsplannen hebben en hier de komende jaren verder mee aan de slag willen. Een Erasmus Accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen Erasmus+ in de toekomst bovendien makkelijker. Het geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

Ook een Erasmus Accreditatie?

Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig om een Erasmus Accreditatie aan te vragen. Ieder jaar is er voor organisaties één mogelijkheid om een Erasmus Accreditatie aan te vragen.