Feedback Jeugd alleen voor nieuwe aanvragers

Jeugd & jongerenwerk

Vanaf ronde 2 van 2018 is de feedbackmogelijkheid bij aanvragen binnen Erasmus+ Jeugd beperkt tot nieuwe aanvragers.

Als nieuwe organisatie is het soms lastig om het aanvraagformulier voor een aanvraag binnen Erasmus+ goed in te vullen. Daarom biedt het Nederlands Agentschap Erasmus+ Jeugd de mogelijkheid om tot drie weken voor een deadline een verzoek tot feedback in te dienen. Dit met als doel om de kwaliteit van de aanvragen te verhogen en daarmee de kans op toekenning te vergroten.

Nieuwe aanvragers?

Vanaf ronde 2 2018 is de mogelijkheid tot feedback beperkt tot nieuwe aanvragers: organisaties die de afgelopen 2 jaar niet eerder een aanvraag hebben ingediend voor eenzelfde actie.

Alle andere feedbackaanvragen kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen.

Spreekuur

Wel is het voor iedere organisatie mogelijk om gebruik te maken van het Spreekuur, dat bijna maandelijks plaatsvindt in Utrecht. Hier kunnen concrete vragen worden gesteld over een activiteit binnen Erasmus+.

Bekijk de agenda voor een overzicht van de eerstvolgende Spreekuren.