Factsheet | Feiten en cijfers KA101 Call 2019

Primair en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 8 september 2019

Op 10 en 11 september zullen de kick-offbijeenkomsten van de toegekende projecten KA101 Call 2019 plaatsvinden. In deze factsheet vind je de feiten en cijfers van de Call 2019 met betrekking tot de actielijn KA101 Call 2019 (mobiliteit in het primair en voortgezet onderwijs).

259 deelnemende scholen, 1877 deelnemers, 74 projecten 

In 2019 is het aantal deelnemende scholen flink gestegen in zowel het primair als het voorgezet onderwijs: van 175 naar 200 po-scholen, en van 42 naar naar 59 vo-scholen. Onderwijsinstellingen uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht dienden het vaakst een projectvoorstel in.

In totaal werden er 103 projectvoorstellen ingediend voor de Call 2019. Hierbij scoorden 83 scholen boven de treshold van 60 punten: voor het eerst sinds 2014 heeft het NA Erasmus+ Onderwijs & Training een aantal scholen op de reservelijst moeten plaatsen en projectvoorstellen moeten afwijzen op basis van budget. In 2019 zullen er 74 projecten van start gaan . 

Binnen de toegekende aanvragen voor de Call 2019 zullen er in totaal 1877 deelnemers op reis gaan. Dit is een stijging van maar liefst 72% ten opzichte van 2018 (1091 deelnemers). Met een gemiddelde van 23 deelnemers per project zijn de mobiliteitsprojecten dit jaar gemiddeld groter dan in 2018 (16 deelnemers). 

Populaire thema's: Pedagogiek & Didactiek en Taalverwerving

Net als in de jaren ervoor is voor het volgen van georganiseerde cursussen en/of trainingen in het buitenland het vaakst subsidie aangevraagd (dit betreft 1380 van de 1877 deelnemers). De meest gekozen projectthema’s zijn Pedagogiek & Didactiek en Taalverwerving. 

Voorlichtingsbijeenkomst Call 2020 in november

Wil je ook een subsidieaanvraag indien bij Erasmus+ voor het primair of voortgezet onderwijs? Bekijk de subsidiemogelijkheden en houd onze agenda in de gaten: op 6 november 2019 zal een voorlichtingsbijeenkomst voor de Call 2020 plaatsvinden.

De deadline voor de Call 2020 zal in het najaar van 2019 bekend worden gemaakt.