Extra call KA1 Mobiliteit volwasseneneducatie 2018

Volwasseneneducatie

Mogelijkheid voor het indienen van een projectvoorstel mobiliteit voor professionals in de volwasseneneducatie.

Voor het stimuleren van mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie stelt Erasmus+ subsidie beschikbaar. De subsidie kan alleen door organisaties aangevraagd worden.

Wie?

Zowel scholen, bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, leerwerkloketten en alle andere organisaties die zich bezighouden met het leren van volwassenen kunnen een aanvraag indienen. Erasmus+ gaat over formeel én informeel leren. 

Wat?

Professionals en vrijwilligers in de volwasseneneducatie kunnen zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen door een kijkje in de keuken te nemen bij een organisatie in Europa die net een stapje verder is met een bepaald thema of activiteit zodat men daarvan kan leren. Hetgeen wat men geleerd heeft wordt na terugkomst bij de eigen organisatie in de praktijk gebracht.
Mogelijkheden zijn het volgen van een training, uitwisseling, onderzoek, lesgeven,  nascholingscursus of deelname aan vakinhoudelijke conferenties.

Waarom?

Wil je kennis uitwisselen met professionals uit andere landen en ervaringen opdoen? Bijvoorbeeld didactische vaardigheden bijspijkeren rond het geven van taallessen aan anderstaligen? Kijken hoe ze in het Hoge Noorden omgaan met ict in de les? Hoe ga je om met een steeds meer diverse doelgroep in de klas en hoe doen ze dat in Engeland? Vraag een KA1 ve aan en leer het!

Deadline

De deadline hiervoor is op 4 oktober 2018, 12.00 uur CET.

Handig om te weten

Een aanvraag binnen de actielijn Mobiliteit voor volwassenen Erasmus+ is alleen bedoeld voor professionals (en dus niet voor studenten)!
Ook een roc kan ook een aanvraag doen voor een project in de volwasseneneducatie.
De subsidie kan alleen door organisaties worden aangevraagd.

Meer weten en hulp bij de aanvraag?

Op 28 augustus a.s. kun je een workshop 'Van projectidee tot aanvraag - hoe doe je dat' volgen. Klik hier meer informatie en registratie.

Heb je vragen of advies nodig, stuur een e-mail naar mbo-ve@erasmusplus.nl
 


Beeld: Freepik.com