Experts gezocht voor het beoordelen van projecten

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training (NA Erasmus+) is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal activiteiten zoals voorlichting, training en begeleiding van de verschillende onderwijsvelden, het selecteren van projectaanvragen die vallen onder de decentrale acties, toezicht op die projecten en het contact met de begunstigden en de monitoring ter plaatse.

Bij het beoordelen van projectaanvragen en bij het beoordelen van rapportages van projecten in het kader van KA1 en KA2, zet het NA externe experts in. Het NA werkt op dit moment al samen met zo’n 40 experts. We willen deze groep graag uitbreiden. Het gaat om de velden primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de volwasseneneducatie. Projecten kunnen ook velden overstijgen.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV (Europass CV) per e-mail naar info@erasmusplus.nl. Vul tevens het formulier voor kandidaatstelling in. Deze wordt, na het invullen, automatisch verzonden.

Voor kandidaatstelling is het mogelijk het gehele jaar je CV in te sturen.

Oproep externe experts (open call)

 

 

Beeld: freepik.com