Europese Commissie wil budget Erasmus+ verdubbelen

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 28 mei 2018

De Europese Commissie wil het budget voor het uitwisselingsprogramma Erasmus+ verdubbelen naar 30 miljard euro. Daarmee groeit het 30 jaar oude Erasmus+ het hardst van alle EU-programma’s.

Dat blijkt uit het begrotingsvoorstel van de EU voor de jaren 2021 tot en met 2027. Het meerjarig financieel kader zal worden vastgesteld nadat hierover is onderhandeld met het Europees Parlement en de Europese Raad. Verwacht wordt dat er over ongeveer een jaar een akkoord ligt.

Tussentijdse evaluatie

Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, loopt tot 2020. Uit een tussentijdse evaluatie van de impact van het programma tot nu toe, bleek al dat er veel meer geld nodig is. Want de vraag naar beurzen en subsidies is veel groter dan het huidige budget van 15 miljard euro.

Naar verwachting komt de Europese Commissie deze zomer met een voorstel voor de opvolger van Erasmus+.