Skip naar content

European Innovative Teaching Award 2021

De European Innovative Teaching Award is een nieuw initiatief om het werk van leraren en scholen te vieren, vooral in de context van Europese samenwerking in onderwijs en training (ondersteund door Erasmus+). De officiële lancering vindt op 16 september plaats door Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd.

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Met de prijs zetten we innovatieve onderwijs- en lespraktijken in het zonnetje, ter inspiratie om samen over (lands)grenzen heen te leren. In dit eerste jaar ligt de focus op afstands- en hybride onderwijs. In elke categorie (vroeg- en voorschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) zijn door Nederlandse organisaties gecoördineerde projecten geselecteerd:

  • Multilingual early childhood education and care for young refugee children van Sardes
  • Bildung, bouwen aan goed onderwijs van Stichting Agora voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek
  • Professionalisering van docenten rondom digitaal onderwijs voor de verbetering van schoolkwaliteit van Stichting LMC-VO
  • Engineering Mobility for All (EMEU4ALL) van het Horizon College

Alle winnaars uit de deelnemende landen zijn uitgenodigd voor de online Europese prijsuitreiking op 20 oktober. In de periode tussen 16 september en 20 oktober stellen de vier winnende projecten uit Nederland zich via nieuwsberichten en op social media aan jullie voor.