Skip naar content

Erasmus+ Jeugd en Sport zoekt externe beoordelaars!

Vind jij het interessant om aanvragen voor jongeren-, jongerenwerkers- en/of sportprojecten in binnen- en buitenland te beoordelen en mee te beslissen welke projecten uitgevoerd mogen worden met subsidie van de Europese Commissie? Lees dan snel verder!

Jeugd & jongerenwerk

Voor de subsidieprogramma's Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps zijn we op zoek naar circa vijf externe beoordelaars en voor Erasmus+ Sport naar circa drie externe beoordelaars, voor het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en Sport en European Solidarity Corps is in Nederland ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en verantwoordelijk voor drie initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Het Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. Daarnaast voeren wij een gedeelte van het programma Erasmus+ Sport uit, dat bestaat uit mobiliteitsprojecten voor sportcoaches, vrijwilligers en bestuurders in de spot, met als doel om breedtesportverenigingen sterker te maken. Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

De basis voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps is dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Bij het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten, werkt het Nationaal Agentschap samen met een groep externe beoordelaars. We streven naar een groep beoordelaars met uiteenlopende relevante expertise en een diverse achtergrond. Het gaat binnen Erasmus+ Jeugd om de beoordeling van subsidieaanvragen voor jongerenuitwisselingen, training van jongerenwerkers en jongerenparticipatieprojecten, de Discover EU Inclusie actie, Samenwerkingspartnerschappen en Kleinschalige Partnerschappen en binnen het European Solidarity Corps voor Solidariteitsprojecten. Binnen Erasmus+ Sport gaat het om de beoordeling van subsidieaanvragen voor mobiliteitsprojecten van sportcoaches, vrijwilligers en bestuurders van breedtesportverenigingen om de kennis en capaciteit binnen breedtesportverenigingen te vergroten.

Wat vragen wij van beoordelaars?

 • Voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps: aantoonbare kennis over en ervaring met niet-formeel leren, intercultureel leren, (internationaal) jongerenwerk, inclusie en diversiteit, vrijwilligerswerk, maatschappelijke projecten opzetten en/of jongerenparticipatie;

 • Voor Erasmus+ Sport: aantoonbare kennis van en/of ervaring met breedtesportverenigingen en de vlakken waarop zij zich kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het sportaanbod, good governance, veilige sport, duurzaamheid en sociale inclusie, internationale samenwerking);

 • In staat zijn de aanvragen op relevantie, impact en het bijbehorende project ontwerp te beoordelen en evalueren en je mening over de kwaliteit van de aanvraag goed schriftelijk te kunnen onderbouwen;

 • Volgens procedures kunnen werken (met richtlijnen en deadlines);

 • Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van projecten is een pré;

 • Engelstalige aanvragen kunnen beoordelen en de beoordeling in het Nederlands schrijven. Een goede Nederlandse schrijfvaardigheid (leesbaarheid, spelling) is daarbij noodzakelijk;

 • Openstaan voor samenwerking en feedback (geven en ontvangen);

 • Minimaal één jaar beschikbaar zijn voor de beoordeling van projecten na de drie deadlines voor beide programma’s. Per deadline is er ongeveer vier weken tijd om de aanvragen te beoordelen. Er geldt een minimum van vijf aanvragen per deadline om te beoordelen, waarbij je gemiddeld per aanvraag vier uur bezig bent;

 • Deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten voor alle beoordelaars (informatie, training, uitwisseling, evaluatie);

 • Vertrouwelijk omgaan met informatie en de documenten die met een aanvraag te maken hebben;

 • Een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat er geen belangenconflict is.

Mocht je interesse hebben en zelf ook (incidenteel) subsidie aanvragen bij de programma’s, dan is dat onder voorwaarden mogelijk.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding per beoordeelde subsidieaanvraag (afhankelijk van de omvang van de aanvraag (€ 157,50 - € 315 bruto) en voor deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten (€ 130 + reiskostenvergoeding);

 • Ondersteuning en training vanuit het Nationaal Agentschap;

 • Een leuke klus, waarbij je goed inzicht krijgt van wat er speelt binnen het jongerenwerk en het vrijwilligerswerk in Nederland en Europa. Het gaat vaak om inspirerende buitenschoolse projecten die als doel hebben om de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa te verbeteren of jongeren een belangrijke niet-formele leerervaring te bieden.

De beoordeling van aanvragen gebeurt online en is niet locatiegebonden.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk woensdag 7 december 2022 je motivatie en CV naar erasmusplus@nji.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Externe beoordelaar’. Geef aan in je motivatie of je interesse hebt om subsidieaanvragen van Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps te beoordelen of aanvragen van Erasmus+ Sport. Op basis van motivatie en CV maken wij een eerste selectie.

 • Op dinsdag 13 december vindt er van 15:00 tot 17:00 uur een online informatiebijeenkomst met speeddates plaats voor potentiële nieuwe beoordelaars. Na deze bijeenkomst kun je aangeven of je beoordelaar zou willen worden. In dat geval vragen we je een aanvraag thuis kort schriftelijk te beoordelen en ons te mailen. Hierna maken wij een selectie op basis van ervaring en de hierboven beschreven competenties.
 • Dinsdag 20 december laten we je weten of we je graag in onze poule van beoordelaars op willen nemen.
 • Op donderdag 26 januari 2023 vindt de online bijeenkomst/trainingsdag voor alle externe beoordelaars plaats. Voor de eerste deadline van 23 februari 2023 volgt dan nog een (online) instructiebijeenkomst.

Je deelname aan deze bijeenkomsten is een voorwaarde om als expert bij Erasmus+ en European Solidarity Corps aan de slag te kunnen.

Meer informatie

Heb je vragen over de vacature, neem dan voor Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps contact op met Mireille Unger via m.unger@nji.nl of 030-2306508 en voor Erasmus+ Sport met Jurgen Aarden via j.aarden@nji.nl of 030-2306347.