Erasmus+ Jeugd als boost voor de kerncompetenties van jongeren

Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 29 juli 2020

Deelnemen aan een project van Erasmus+ Jeugd betekent leerervaringen opdoen en jezelf ontwikkelen, wat effect op één of meerdere competentiegebieden. RAY-onderzoek toont aan dat de impact op deze kerncompetities zeer positief is.

Niet iedereen weet nog dat er acht kerncompetenties vastgesteld zijn door de Europese Commissie. Dit zijn competentiegebieden die alle individuen nodig hebben voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, om sociale inclusie en actief burgerschap te bevorderen en om een duurzame en gezonde levensstijl te leiden. Een competentie wordt gedefinieerd als de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes.

In het RAY-netwerk (Research-based Analysis of European Youth Programmes) onderzoeken wij, samen met 34 landen, wat de impact is op deze kerncompetenties bij jongeren na deelname aan een project van Erasmus+ Jeugd. Het merendeel van de 23.571 respondenten geeft aan het er (sterk) mee eens te zijn dat de deelname bij heeft gedragen aan hun kerncompetenties.

Wil jij hier meer over weten, bekijk dan de factsheet van dit onderzoek.

Klik op de foto om hem te vergroten.

Wil je leren hoe je jongeren nog beter kan ondersteunen in hun leerproces, bijvoorbeeld tijdens een jongerenuitwisseling? Misschien is de training 'Mindset of Youth Workers - supporting learning through youth mobilities' dan iets voor jou.