Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Erasmus+ Call 2022 European Universities gelanceerd

Om de verdere uitrol van het initiatief European Universities te ondersteunen, is door de Europese Commissie een nieuwe call gelanceerd voor het indienen van projectvoorstellen om Europese universiteiten in heel Europa te ondersteunen. De deadline voor subsidieaanvragen is 22 maart 2022. In totaal is een budget van maximaal 272 miljoen euro beschikbaar.

Hoger onderwijs

Rolmodel voor de Europese universiteit van de toekomst

Projecten in het kader van European Universities vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

European Universities zijn internationale netwerken van Europese hogeronderwijsinstellingen, die een langetermijnstrategie delen en de Europese waarden en identiteit bevorderen. Elk netwerk bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa. Dit unieke initiatief van de Europese Commissie (in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+) werd in samenwerking met EU-lidstaten, studentenorganisaties en hogeronderwijsinstellingen ontwikkeld, en draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte. 

Het initiatief van de Europese Commissie is onder meer bedoeld om de mobiliteit van studenten en onderwijsmedewerkers in het hoger onderwijs te vergroten (studenten kunnen bijvoorbeeld een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te volgen). 

eui-banner-201911.jpg

De deadline voor subsidieaanvragen is 22 maart 2022. In totaal is een budget van maximaal 272 miljoen euro beschikbaar. 

Voorlichtingsbijeenkomst 14 december

De Europese Commissie en EACEA organiseren op 14 december een voorlichtingsbijeenkomst. Save the date en houd onze agenda in de gaten voor aanvullende informatie!