Skip naar content

Erasmus+ Call 2022

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Aanvraagformulieren Erasmus+

De aanvraagformulieren worden door de Europese Commissie online gepubliceerd, tijdig voor de deadlines.

Erasmus+ Call 2022 en Programmagids 2022 gepubliceerd!

Op woensdag 24 november is de Erasmus+ Call 2022 en Programmagids 2022 gepubliceerd! Op deze pagina vind je de laatste updates, links naar deadlines, stappenplannen en de officiële Programmagids.

Alle sectoren

Ondersteuning van mobiliteit en leren voor iedereen

Het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 biedt mogelijkheden voor studiemobiliteiten in het buitenland, maar ook voor stages, (personeels)uitwisselingen en samenwerking op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. 

De Europese Commissie heeft op 8 november 2021 het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ 2022 goedgekeurd. Hierdoor wordt internationale mobiliteit en samenwerking verder mogelijk gemaakt voor meer dan 10 miljoen Europeanen van alle leeftijden en achtergronden.

Programmagids, aanvraagformulieren en deadlines

De officiële Programmagids Erasmus+ 2022 en de deadlines voor subsidieaanvragen voor de Call 2022 zijn door de Europese Commissie gepubliceerd. Alle deadlines vind je in de Programmagids, en in het overzicht op onze website.

In februari 2022 staan de allereerste deadlines voor subsidieaanvragen gepland. Ga dus op tijd aan de slag met je subsidieaanvraag!

  • Raadpleeg de Erasmus+ Subsidiewijzer en bekijk de subsidiemogelijkheden op onze website.
  • Weet je welk type subsidie je wilt aanvragen? Dan ben je klaar om een aanvraag in te dienen! Op onze website vind je stappenplannen voor je subsidieaanvraag.

De Europese Commissie publiceert alle officiële digitale aanvraagformulieren van de Call 2022 op het Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform, tijdig voor het verstrijken van de deadline.

Stappenplannen voor je subsidieaanvraag

Op onze website vind je handige stappenplannen voor je subsidieaanvraag.

Klik op de sector van jouw onderwijsinstelling of jeugdorganisatie:

  1. Subsidie aanvragen voor primair en voortgezet onderwijs
  2. Subsidie aanvragen voor middelbaar beroepsonderwijs
  3. Subsidie aanvragen voor hoger onderwijs
  4. Subsidie aanvragen voor volwasseneneducatie
  5. Subsidie aanvragen voor jeugd & jongerenwerk

Vragen?

Heb je aanvullende vragen ter voorbereiding van je subsidieaanvraag? Neem dan contact op met ons! Houd ook onze agenda in de gaten voor (online) informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren!