EDIC+ bevordert burgerschapseducatie in het onderwijs

Hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 20 augustus 2019

Als je jongeren wilt voorbereiden op een actieve deelname aan een democratische samenleving, met speciale aandacht voor sociale gelijkheid en tolerantie, speelt educatie een cruciale rol. Voor de nieuwe generatie docenten, leerplanontwikkelaars en onderzoekers is het dan ook belangrijk om meer te weten over de mogelijkheden om burgerschapseducatie in het onderwijs te bevorderen. Het internationale educatieprogramma EDIC+ draagt hier aan bij.

De Universiteit voor Humanistiek werkt al een aantal jaren samen met zes andere Europese universiteiten uit Estland, Finland, Griekenland, Spanje, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk in het kader van het Erasmus+ KA203-project EDIC+ (Education for Democratic Intercultural Citizenship+). Het project wordt vanuit Nederland gecoördineerd.

Het doel van het internationale onderwijsprogramma EDIC+ is het opzetten van een platform voor jonge docenten en onderzoekers uit verschillende delen van Europa, om samen te kunnen werken en van elkaar te leren, om internationale ervaringen op te doen, om publicatiemogelijkheden te creëren en om bij te dragen aan elkaars projecten voor onderwijsverandering. De zeven Europese universiteiten in het project EDIC+ hebben de afgelopen jaren bovendien een gezamenlijk curriculum ontwikkeld voor masterstudenten en PhD-studenten die zich met educatie bezighouden. Elke universiteit organiseerde en implementeerde een eigen EDIC+ Module en de partneruniversiteiten boden jaarlijks een Intensive Programme aan (voor zowel master- en PhD-studenten als stafmedewerkers van elk van de zeven betrokken Europese universiteiten).

Multiplier Event Erasmus+ KA203-project EDIC+ (Education for Democratic Intercultural Citizenship+). © Maria Stuut

Foto: Multiplier Event Erasmus+ KA203-project EDIC+ (Education for Democratic Intercultural Citizenship+)© Maria Stuut

De samenwerkingspartners hebben daarnaast gezamenlijk onderzoek verricht naar de theorie en praktijk van burgerschapseducatie. Tijdens de afsluitende internationale bijeenkomst van het project op 20 juni 2019 in Utrecht werd het boek Education for Democratic Intercultural Citizenship gepresenteerd, met bijdragen over burgerschapsonderwijs uit de zeven Europese landen. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, nam het eerste exemplaar in ontvangst, dat werd aangeboden door samensteller Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, nam het eerste exemplaar in ontvangst, dat werd aangeboden door samensteller Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Foto: Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, nam het eerste exemplaar in ontvangst, dat werd aangeboden door samensteller Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. © Maria Stuut

Eduard Nazarski: "We merken dat de tolerantie in Europa aan het afnemen is en dat de druk op onze civil society toeneemt. Een educatieprogramma als dit is belangrijk.” Het boek is in het bijzonder relevant voor beleidsmakers en professionals die werkzaam zijn op het gebied van educatie, en gratis te downloaden op de website van uitgever Brill Publishers.

Tijdens dezelfde internationale bijeenkomst in Utrecht hield hoogleraar Wiel Veugelers bovendien zijn afscheidscollege Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education. Veugelers schetste hierin in vogelvlucht de ontwikkelingen in theorieën en praktijken van morele waarden en burgerschapseducatie.

Het Erasmus+ KA203-project EDIC+ zal eind augustus 2019 worden afgerond. Meer informatie over het educatieprogramma EDIC+ is te vinden op de website www.uvh.nl/edic.