Deelnemers gezocht voor (inter)nationale conferenties en seminars

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Voor een aantal bijeenkomsten eind 2019 en begin 2020 zoekt Erasmus+ nog deelnemers.

De Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren geregeld thematische bijeenkomsten en contactseminars over diverse onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Voor een aantal (inter)nationale conferenties worden nog Nederlandse deelnemers gezocht.

Let op: sommige deadlines voor aanmelding zijn al binnenkort.

Datum Locatie Bijeenkomst Sectoren Deadline aanmelding
26 november 2019 Almere (NL) Voorlichtingsbijeenkomst in Flevoland (Erasmus+ voor vo) vo Geef je op voor 22 november 2019
22-24 januari 2020 Dublin (IR) TCA Inclusion and Diversity Strategy and how to get one po-vo-mbo-ve Geef je op voor 2 december 2019
19-21 februari 2020 Dublin (IR)

TCA Learnovation – Innovation in Teaching and Learning through Erasmus+

po-vo-mbo-ve Geef je op voor 11 december 2019


In de agenda op deze website vind je een compleet overzicht van de diverse thematische bijeenkomsten en contactseminars.

Tip! Op het internationale platform SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities), dat in 2018 door de Europese Commissie is opgericht om Nationale Agentschappen Erasmus+ bij TCA's (Transnational Cooperation Activities) te ondersteunen, vind je ook veel informatie over internationale bijeenkomsten.