De impact van COVID-19 op projecten Erasmus+ | Resultaten uitvraag

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training heeft tussen 18 april en 8 mei contact gezocht met een groot aantal instellingen, die hun projectactiviteiten in het kader van Erasmus+ hebben moeten annuleren of uitstellen vanwege de coronacrisis. Uit de resultaten van de uitvraag blijkt dat verrassend veel activiteiten doorgang hebben gekregen, of het komende studiejaar waarschijnlijk alsnog doorgang zullen gaan krijgen. ‘De intentie is dat alles zoveel mogelijk door zal gaan, binnen alle beperkingen en zolang de student het ziet zitten’.

Uitvraag onder alle onderwijssectoren

Om de impact van de coronacrisis in de afgelopen periode scherper in beeld te krijgen, maar ook om zicht te krijgen op de gevolgen voor de projecten Erasmus+ in de nabije toekomst, hebben wij alle deelnemers aan de lopende projecten Erasmus+ verzocht om een korte vragenlijst in te vullen.

Uit de antwoorden blijkt onder meer dat de meeste Nederlandse universiteiten en hogescholen overwegen om de mobiliteiten in het komende semester uit te stellen, maar dat de meerderheid van mbo-instellingen in de eerste helft van het volgende studiejaar juist door wil gaan met mobiliteit van onderwijsmedewerkers en studenten. Binnen alle onderwijssectoren heeft de overgrote meerderheid van studenten, leerlingen en staf bovendien de intentie om volgend semester alsnog op uitwisseling te gaan.

De overgrote meerderheid van studenten, leerlingen en/of staf heeft de intentie om volgend semester naar het buitenland te gaan.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen gedeeld.

Virtuele uitwisseling als alternatief

Tachtig procent van de respondenten is bovendien positief over alternatieve programma’s, zoals blended mobility. Hierbij krijgen leerlingen en studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een virtual exchange, en volgt een 'levensechte' buitenlandervaring pas in een later stadium.

Jeroen Wienen, woordvoerder Erasmus+: "Het voordeel is dat je dan toch met andere studenten in een international classroom terechtkomt, bij een buitenlandse instelling met een heel andere onderwijscultuur dan de Nederlandse. Ook dat kan een leerzame ervaring zijn. En de hoop is natuurlijk dat je na een tijdje alsnog naar het buitenland kunt afreizen."

Lees hier meer over de mogelijkheden van blended mobility binnen het programma Erasmus+.

"Het voordeel van blended mobility is dat je dan toch met andere studenten in een international classroom terechtkomt, bij een buitenlandse instelling met een heel andere onderwijscultuur dan de Nederlandse. Ook dat kan een leerzame ervaring zijn."

Jeroen Wienen, woordvoerder Erasmus+

We danken alle deelnemers aan het programma Erasmus+ voor hun medewerking aan de uitvraag over de impact van het coronavirus.