Skip naar content

De Grant Agreement van Erasmus+ uitgelegd

Elk jaar vertrekken duizenden Nederlandse leerlingen, studenten, volwassen leerders en docenten naar het buitenland voor een internationale leerervaring. Hiervoor ontvangen ze een beurs van Erasmus+, nadat ze een Grant Agreement ondertekenen. Maar wat houdt de Grant Agreement in?

Alle onderwijssectoren

Wat houdt een Grant Agreement precies in?

Het ondertekenen van een Grant Agreement is verplicht als je een beurs van Erasmus+ wilt ontvangen. Deze beurs is voor veel deelnemers hard nodig voor het bekostigen van de reis- en verblijfkosten van hun internationale leerervaring.

Omdat het belangrijk is dat iedereen - jong of oud - begrijpt wat zij of hij ondertekent, is er nu een video beschikbaar dat stapsgewijs het document toelicht.

Wat staat erin, waar kun je wat vinden en wat zijn de mogelijke consequenties wanneer afspraken niet worden nagekomen?

Bekijk hier de video: