De European Charter on Local Youth Work is online!

Jeugd & jongerenwerk

Tijdens het Europe Goes Local-event is op 4 juni de European Charter on Local Youth Work - een hulpmiddel om het jongerenwerk op lokaal niveau verder te ontwikkelen - gelanceerd.

Houvast voor het jongerenwerk

De Charter beschrijft de principes van het jongerenwerk en hoe het jongerenwerk moeten worden vormgegeven om daaraan te voldoen, aan de hand van een aantal stellingen. “Jongerenwerkers moeten hun taak zien als een proces van wederzijds leren en het belang van constante competentieontwikkeling begrijpen.”, is daar een voorbeeld van. Verschillende thema's binnen het jongerenwerk worden aangehaald en de stellingen staan niet gerangschikt op prioriteit, maar op logica.

De Charter is ontwikkeld in samenwerking met de belangrijke partijen op het gebied van jongerenwerk (o.a. jongerenwerkers, gemeenten etc.) van zowel nationaal als Europees niveau.

European Charter

Met de Charter als methodologische checklist kunnen stakeholders inventariseren wat er nodig is om jongerenwerk op lokaal niveau verder te ontwikkelen, zonder daarbij het risico te lopen aspecten over het hoofd te zien.

Om de Charter beter in te kunnen zetten in het gesprek, zal hij in de toekomst worden vertaald naar het Nederlands. Zo draagt Erasmus+ Jeugd bij aan de versterking van kwalitatief jongerenwerk in jouw gemeente. Wist je trouwens ook dat er een uitgebreid trainingsaanbod beschikbaar is om jongerenwerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling?

Downloaden?

Wil jij de Charter gebruiken om het niveau van het jongerenwerk in jouw organisatie te verbeteren? Download hem gratis op de website van Europe Goes Local.