Skip naar content

Inspiratie & resultaten

Veel van onze projecten leiden tot indrukwekkende resultaten!

De beste eTwinning projecten van 2021

In de week van 11 t/m 15 oktober zijn 3 prijzen aan de beste internationale eTwinning-projecten uitgereikt. De winnaars hebben Europese samenwerkingsprojecten opgezet voor leerlingen over verschillende actuele thema’s, zoals klimaat en biodiversiteit, gender ongelijkheid en fake news. Bij de prijs hoort een waardebon t.w.v. €1000.

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

Samenwerking over landsgrenzen

De prijzen zijn online uitgereikt op de social media kanalen van eTwinning Nederland, omdat een fysiek uitreiking dit jaar helaas nog niet mogelijk was. Drie projecten vielen in de prijzen: Biodiversity 'n Bugs van OBS De Zwaluw in Markelo (winnaar categorie po); Escaping gender inequalities: a digital focus on Goal number 5 of the 2030 Agenda van De Nassau Scholengemeenschap in Breda (winnaar catergorie vo); en What the Fake van het Deltion College in Zwolle (categorie mbo). 

Online samenwerken is niet gebonden aan onderwijssector, vak of taal. De winnende projecten zijn daarom ook zeer uiteenlopend, maar stuk voor stuk inspirerend. 

Biodiversiteit in het basisonderwijs 

Zo heeft leerkracht Adinda van Schaik (OBS de Zwaluw) met 5 leerkrachten uit Portugal, Litouwen, Roemenië, Estland en Turkije activiteiten ontwikkeld rondom het globale thema: biodiversiteit.  De leerlingen (tussen de 4 en 8 jaar) ontdekten dat insecten een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem zijn en werkten ondertussen aan hun Engelse taalvaardigheden. In de lessen werden wiskunde, taal, handvaardigheid en muziek gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan het leren van woordjes (bugs, ants, insects) en ook zongen ze een lied over het belang van biodiversiteit en het milieu. De leerlingen werkten meerdere weken aan rekensommen, verfijnde hun motoriek en onderzochten en vergeleken hun resultaten. Ze hebben niet alleen hun kennis verbreed, maar ook hun wereld verruimd.  

Bekijk het videogesprek met Adinda.

Foto klas OBS de Zwaluw

Foto: Leerlingen OBS de Zwaluw, prijswinnaars in de categorie primair onderwijs.

Escaping gender inequalities 

Docent Engels Karen Eldred heeft het afgelopen jaar in haar lessen aandacht besteed aan de ongelijkheid in onze samenleving via het eTwinning project ‘Escaping Gender Inequalities'. Samen met scholen uit Griekenland, Italië en Spanje hebben haar bovenbouw leerlingen de situatie in hun eigen land en de andere deelnemende landen vergeleken. Als eindproduct hebben de leerlingen digitale escape rooms gemaakt waarin hun onderzoeksresultaten getoond werden. Deze escape rooms kunnen gedeeld worden met andere schoolgenoten om zo het bewustzijn over de kwestie te vergroten. 

Een bijzonder project waar niet alleen de leerlingen maar ook de docenten veel van hebben geleerd. Bekijk het videogesprek met Karen en de felicitatievideo van haar Griekse schoolparner Eleni.

Online samenwerken is niet gebonden aan onderwijssector, vak of taal. De winnende projecten zijn daarom ook zeer uiteenlopend, maar stuk voor stuk inspirerend.

eTwinning Nederland
Foto klas Naussau Scholengemeenschap

Foto: Leerlingen Naussau Scholengemeenschap, prijswinnaars in de categorie voortgezet onderwijs.

Fake News en mediawijsheid 

In dit project hebben studenten van 8 mbo-instellingen uit Duitsland, Nederland en Spanje hun kritisch denkvermogen verbeterd. Het doel van dit project was om studenten bewust te maken van de gevaren en risico's van verkeerde informatie en nepnieuws die opduiken in social mediakanalen. De studenten hebben in dit eTwinning-project op een doordachte manier informatie verzameld en konden nepnieuws over verschillende onderwerpen opsporen. Ze werkten in Europese projectgroepjes en deden onderzoek naar hoe verschillende bronnen die hetzelfde nieuws publiceren en hebben daar de geloofwaardigheid van vergeleken. Als eindproduct hebben de studenten een eBook gemaakt met hun bevindingen, verwerkt in diverse vormen (een essay, video, poster, infographic of podcast).  

Bekijk het videogesprek met Petra en de felicitatievideo van haar schoolpartners in Spanje.

Online Europese uitwisseling

Via eTwinning vinden ruim 950.000 leraren in Europa elkaar en werken zij met hun leerlingen aan onderwijsprojecten. De online community www.etwinning.net is bedoeld voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo, pabo’s en lerarenopleidingen. Daarmee kunnen zij (kosteloos en veilig) internationale ervaring opdoen, ict-vaardigheden ontwikkelen én verplichte lesstof op een inspirerende manier verwerken. Momenteel maken 9500 Nederlandse onderwijzers deel uit van het eTwinning netwerk, waarbinnen ruim 2500 Nederlandse scholen zijn geregistreerd. 

eTwinning is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Erasmus+.