Skip naar content

Veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis

Corona FAQ | Meestgestelde vragen en antwoorden

Wij hebben de vragen die wij binnen hebben gekregen over de gevolgen van de coronacrisis voor projecten van Erasmus+ op een rij gezet.

Alle sectoren

Ga naar de Corona FAQ die voor jouw project van toepassing is voor het antwoord op de meestgestelde vragen:

Corona FAQ's

Studenten, docenten of andere deelnemers aan het programma Erasmus+ kunnen voor vragen over het coronavirus contact zoeken met de instelling van waaruit zij het project uitvoeren.

Projectcoördinatoren kunnen voor vragen over het toepassen van de ‘force majeure’ op projecten Erasmus+ contact opnemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training voor onderwijsprojecten, en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd voor het jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten.

Disclaimer: de Corona FAQ heeft betrekking op het programma Erasmus+ 2014-2020. De Europese Commissie komt continu met updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.