Contactseminar Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Kosovo)

Hoger onderwijs

De Europese Commissie organiseert van 24 t/m 25 oktober 2019 een contactseminar Erasmus+ in Tirana (Albanië) voor instellingen uit het hoger onderwijs. 

Ongeveer 200 vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen uit alle 34 programmalanden en uit de partnerlanden van de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Kosovo) zullen aan het contactseminar deelnemen. Het doel van het contactseminar is het aantal projectaanvragen met de regio in het kader van het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 verhogen, door concrete netwerkmogelijkheden te bieden. Tijdens het evenement zullen onder andere netwerksessies en reeks workshops georganiseerd worden, met speciale aandacht voor International Credit Mobility en Capacity Building in Higher Education.

De Europese Commissie zal de verblijfs- en cateringkosten van de deelnemers aan het contactseminar voor haar rekening nemen. Reiskosten zullen niet worden vergoed.

  • Vijf plaatsen voor Nederlandse deelnemers

In totaal kunnen vijf vertegenwoordigers van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen deelnemen aan het contactseminar. Indien er sprake is van meer dan vijf aanmeldingen, zal het NA Erasmus+ een selectie maken. Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft om deel te nemen? Neem dan contact op met ons of meld je direct aan!

  • Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan KA107@erasmusplus.nl (graag met vermelding van je naam en functie, evenals een korte toelichting waarom je graag zou willen deelnemen aan het contactseminar in Albanië). De voorkeur gaat naar hogeronderwijsinstellingen die nog geen samenwerkingsverbanden met de regio hebben. 

Tip! 

Bespreek je aanmelding ook altijd met de coördinator Erasmus+ van uw instelling: hij of zij is namelijk goed op de hoogte van eventuele meerdere geïnteresseerden binnen jouw instelling.