Call voor een Erasmus Charter voor hoger onderwijs geopend!

Hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 5 februari 2019

Heb jij als instelling nog geen Charter? De Call "Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020" is geopend.

De Call "Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020" is geopend!

Achtergrond informatie
Het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs vormt het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+ programma kan uitvoeren. De toekenning van een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs is een voorwaarde voor alle instellingen voor hoger onderwijs uit een van de hieronder vermelde landen om in het kader van het programma te kunnen deelnemen aan individuele leermobiliteit en/of samenwerking met het oog op innovatie en goede praktijken. Voor instellingen voor hoger onderwijs uit andere landen is het handvest niet vereist maar wordt het kwaliteitskader vastgelegd via interinstitutionele overeenkomsten tussen instellingen voor hoger onderwijs. Het handvest wordt toegekend voor de volledige duur van het Erasmus+ programma en op de naleving ervan zal worden toegezien. Mocht een van de beginselen of verbintenissen van het handvest worden geschonden, dan kan de Europese Commissie het handvest intrekken.

In aanmerking komende gegadigden
Instellingen voor hoger onderwijs die in een van de volgende landen zijn gevestigd, mogen een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs aanvragen:

  • de lidstaten van de Europese Unie;
  • de EER/EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen);
  • de kandidaat-lidstaten (Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije).

De nationale instanties zullen uitmaken welke van de gegadigde instellingen voor hoger onderwijs op hun grondgebied in aanmerking komen voor deelname aan individuele leermobiliteit en/of samenwerking met het oog op innovatie en goede praktijken in het kader van het Erasmus+ programma.

Uiterste datum voor de indiening van aanvragen en indicatieve datum voor bekendmaking van de resultaten van de selectie
Het elektronische aanvraagformulier moet, naar behoren ingevuld, uiterlijk op 29 maart 2019 worden ingediend (vóór 12.00 uur ’s middags, Belgische tijd, Midden-Europese Tijd MET).
De indicatieve datum voor bekendmaking van de resultaten van de selectie is 25 oktober 2019 (bron Europese Commissie 2019).

Wil je een aanvraag doen? Bekijk hier de officiële aankondiging en volg de stappen die bij "How to Apply" staan en lees de "Guidelines" goed door.

Heb je nog vragen? Dan kun je ons een e-mail sturen op po-vo-ho@erasmusplus.nl - waar we je graag verder helpen.