Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Call 2023 Erasmus Charter voor Higher Education geopend

Op 23 februari is de Call 2023 voor de aanvraag van het Erasmus Charter voor Higher Education (ECHE) gepubliceerd. De Call zal sluiten op 3 mei 2022 om 17.00 uur.

Hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen hebben een Erasmus Charter for Higher Education nodig om deel te kunnen nemen aan het nieuwe programma Erasmus+ voor de periode 2021-2027.

Het Erasmus Charter for Higher Education biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een hogeronderwijsinstelling in het kader van Erasmus+ kan uitvoeren.

Dien tijdig je aanvraag in

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor een Erasmus Charter for Higher Education.

De Call 2023 zal sluiten op 3 mei 2022 om 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.