Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Call 2022 Erasmus Charter voor Higher Education geopend

Op 22 april is de Call 2022 voor de aanvraag van het Erasmus Charter voor Higher Education (ECHE) gepubliceerd. De Call zal sluiten op 10 juni 2021 om 17.00 uur.

Hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen hebben een Erasmus Charter for Higher Education nodig om deel te kunnen nemen aan het nieuwe programma Erasmus+ voor de periode 2021-2027.

Het Erasmus Charter for Higher Education biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een hogeronderwijsinstelling in het kader van Erasmus+ kan uitvoeren.

Vragen?

Hogeronderwijsinstellingen die nog niet in het bezit zijn van het Erasmus Charter for Higher Education,  zijn reeds over de aanvraag voor de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 geïnformeerd via hun coördinator Erasmus+.

Indien jouw hogeronderwijsinstelling geen informatie heeft ontvangen, en wel wenst deel te nemen aan het programma Erasmus+ 2021-2027, raden we je aan z.s.m. contact op te nemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training via: ka103@erasmusplus.nl