By-bye, Participant Portal! Hello, Funding & Tenders Portal!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Portal voor fondsenwerving en tenders

De Europese Commissie is voornemens om alle subsidieprogramma's en aanbestedingsmogelijkheden samen te brengen op één portal. De portal biedt momenteel toegang tot vijftien programma's. In 2021 zijn alle centraal beheerde Europese subsidieprogramma's hier te vinden.

Toegang

Hoewel de nieuwe portal er misschien wat anders uitziet, biedt deze nog steeds toegang tot de elektronische workflows waarmee je vertrouwd bent. Je kunt je bestaande gebruikersnaam en wachtwoord blijven gebruiken. Vergeet niet om je bladwijzers bij te werken.

Sinds eind november worden gebruikers van de Participant Portal automatisch doorgestuurd naar de nieuwe portal.