Skip naar content

Budget Erasmus+ O&T Call 2021

Budget Erasmus+ O&T Call 2021

De budgetten voor subsidieaanvragen voor Erasmus+ Onderwijs & Training zijn bekend. Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria en protocollen.

Alle onderwijssectoren

Primair en voortgezet onderwijs totaal: € 13.884.804

 • KA1: € 8.092.669. Dit budget wordt als volgt verdeeld:
  KA121 budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 1.618.534. Deadline 11 mei

  KA122 short-term projects Ronde 1 - € 3.237.068. Deadline 11 mei
  KA122 short-term projects Ronde 2 - € 3.237.067. Deadline 5 oktober

   
 • KA2 Cooperation Partnerships: € 4.782.969
  Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes
  Ronde 1 - € 2.391.485. Deadline 20 mei
  Ronde 2 - € 2.391.484. Deadline 3 november

   
 • KA2 Small Scale Partnerships: € 1.009.166
  Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes
  Ronde 1 - € 504.583. Deadline 20 mei
  Ronde 2 - € 504.583. Deadline 3 november

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 

De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat is vastgesteld in de Programmagids. Raadpleeg onze documenten voor meer informatie.

Middelbaar beroepsonderwijs totaal: € 18.485.790

 • KA1 Individuele mobiliteit: € 13.229.601.Dit budget wordt als volgt verdeeld:
  KA1 budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 11.906.641. Deadline 11 mei

  KA1 short-term projects: € 1.322.960. Deadline 11 mei

   
 • KA2 Cooperation Partnerships: € 4.552.880
  Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes
  Ronde 1 - € 2.276.440. Deadline 20 mei
  Ronde 2 - € 2.276.440. Deadline 3 november

   
 • KA2 Small Scale Partnerships: € 703.309
  Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes
  Ronde 1 - € 351.655. Deadline 20 mei
  Ronde 2 - € 351.655. Deadline 3 november

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 

De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat is vastgesteld in de Programmagids. Raadpleeg onze documenten voor meer informatie.

Hoger onderwijs totaal: € 29.806.637

 • KA1 Individuele mobiliteit: € 22.309.475. Deadline 11 mei.
   
 • KA2 Cooperation Partnerships: € 7.497.162
  Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes:
  Ronde 1 - € 2.998.865. Deadline 20 mei
  Ronde 2 - € 4.498.297. Deadline 3 november

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie.

Volwasseneneducatie totaal: € 5.640.283

 • KA1: € 964.895. Dit budget wordt als volgt verdeeld:
  KA1 budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 289.468. Deadline 11 mei

  KA1 short-term projects Ronde 1 - € 337.713. Deadline 11 mei
  KA1 short-term projects Ronde 2 - € 337,713. Deadline 5 oktober

   
 • KA2 Cooperation Partnerships: € 3.397.414. Er staat 1 ronde gepland. Deadline 20 mei
   
 • KA2 Small Scale Partnerships: € 1.277.974. Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes:
  Ronde 1 - € 766.784. Deadline 20 mei
  Ronde 2 - € 511.190. Deadline 3 november

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 

De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat is vastgesteld in de Programmagids. Raadpleeg onze documenten voor meer informatie.

Jeugd & jongerenwerk

Budgetten voor Erasmus+ Jeugd vind je hier.