Brexit Update: gevolgen voor projecten van Erasmus+

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 17 februari 2020

Zoals bekend heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) een terugtredingsakkoord gesloten en heeft het de EU op 31 januari 2020 verlaten. Het was nog niet helemaal duidelijk wat dit nou precies betekent voor projecten van Erasmus+ met Britse partners en voor deelnemers van Erasmus+ die naar het VK willen.

In het kader van het terugtredingsakkoord zal het VK volledig blijven deelnemen aan het huidige programma (2014-2020). Projecten, die geselecteerd zijn tijdens deze periode, zullen financiering blijven ontvangen voor de volledige duur van het project. Dus ook na 2020. 

Deelnemers die studeren, trainen, vrijwilligerswerk doen of tijd doorbrengen in het buitenland via Erasmus+ zullen volledig en voor de volledige duur van hun uitwisseling kunnen deelnemen. Het gaat dan om Britse deelnemers die naar het buitenland gaan en Nederlandse deelnemers die naar het VK gaan.

Of het VK ook na de overgangsperiode kan blijven deelnemen aan Erasmus+ (2021-2027) is nu nog niet bekend. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK de komende maanden maken.

Heb je vragen over de Brexit en Erasmus+? Neem dan gerust contact met ons op:

  • Het primair, voortgezet en hoger onderwijs kan mailen met po-vo-ho@erasmusplus.nl of bellen met 070 4260 260;
  • Mbo-instellingen en organisaties die volwasseneducatie bieden kunnen mailen met mbo-ve@erasmusplus.nl of bellen met 073 6800 762;
  • Projecten en instellingen die vragen hebben over jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten: erasmusplus@nji.nl of bellen met 030 2306 344.

Op de website van de Europese Commissie vind je altijd de laatste informatie over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU voor organisaties en individuele deelnemers.

Ook onze Britse collega’s geven heldere informatie over de gevolgen van de Brexit voor het programma Erasmus+.

Een overzicht van eerdere Brexit-updates vind je hier.