Beschikbare budgetten Erasmus+ Jeugd 2019

Jeugd & jongerenwerk

In 2018 hebben we wederom het volledige subsidiebudget kunnen toekennen. Ook zijn de budgetten en deadlines voor volgend jaar bekend.

Voor KA1 en KA3 is de verdeling als volgt: 50% van het budget voor de eerste deadline, 30% voor de tweede deadline en 20% voor de derde deadline.
Voor KA2 is er 40% van het budget gereserveerd voor de eerste deadline, 30% voor de tweede deadline en 30% voor de derde deadline.

Omdat er veel animo is voor trainingen en netwerkactiviteiten van jongerenwerkers (mobiliteit van jongerenwerkers) en het budget beperkt is, zal voor heel 2019 een minimale score van 75 punten gelden om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Voor combinatieprojecten binnen KA1 (bijvoorbeeld een uitwisseling gecombineerd met een training voor jongerenwerkers) geldt een minimale score van 70 punten.

Organisaties die voor het eerst een aanvraag indienen bij Erasmus+ Jeugd, of wel eerder een aanvraag hebben ingediend maar geen subsidie hebben ontvangen en/of een vraag indienen voor een nieuwe Key Action of subactie (uitwisseling, mobiliteit van jongerenwerkers) ontvangen 5 punten extra op de totaalscore van het kopje ‘Relevantie van het project’.

Budgetten*

De beschikbare budgetten zijn als volgt:

Key Action 1: € 2.479.928, waarvan € 743.978 voor Training en ontwikkeling van jongerenwerkers en € 1.735.949 voor Jongerenuitwisselingen. Maximaal 25% van Key Action 1 Training en ontwikkeling van jongerenwerkers en Jongerenuitwisselingen is beschikbaar voor projecten met Partnerlanden.

Key Action 2: € 1.288.734

Key Action 3: € 227.015

Deadlines*

De deadlines in 2019 zijn:

  • 5 februari om 12 uur ’s middags voor projecten die van start gaan tussen 1 juni en 30 september 2019;
  • 30 april om 12 uur ’s middags voor projecten die van start gaan tussen 1 september 2019 en 31 januari 2020;
  • 1 oktober om 12 uur ’s middags voor projecten die van start gaan tussen 1 februari en 31 mei 2020.


* Houd voor de budgetten, de verdelingen en deadlines van het European Solidarity Corps de website van het European Solidarity Corps in de gaten.