Skip naar content

Beschikbaar budget Erasmus+ Jeugd ronde 3-2022

Ken jij het budget voor subsidieaanvragen binnen het programma Erasmus+ Jeugd van ronde 3-2022 al? Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria en prioriteiten.

Jeugd & jongerenwerk

Het totale beschikbare budget van 2022 voor subsidieaanvragen binnen het programma Erasmus+ Jeugd is hier terug te vinden. Dit bericht gaat over het beschikbare budget van ronde 3 in 2022.

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen Erasmus+ Jeugd in ronde 3 van 2022 zijn:

  • Mobiliteit (Key Action 1): 4 oktober 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2023 van start gaan*.
  • Partnerschappen (Key Action 2): 4 oktober 2022, 12:00. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 augustus 2023 van start gaan.

* m.u.v. DiscoverEU - daar is de deadline van Ronde 3 voor projecten die tussen 1 maart en 31 augustus 2023 van start gaan.

Budget

Het beschikbare budget voor de verschillende actielijnen van Erasmus+ Jeugd ronde 3-2022 is:

  • Jongerenuitwisselingen (Key Action 1): € 786.175,-*
  • Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers (Key Action 1): € 197.204,-*
  • Jongerenparticipatie (Key Action 1): € 461.510,-*
  • DiscoverEU Inclusieactie (Key Action 1): € 183.776,-*, **
  • Kleinschalige Partnerschappen (Key Action 2): € 461.971,-
  • Samenwerkingspartnerschappen (Key Action 2):  € 2.215.093,-

* Maximaal 25% van het totale budget van 2022 voor Mobiliteit (Key Action 1) is beschikbaar voor aanvragen met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'. Er is nog beperkt budget voor aanvragen met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' beschikbaar. Neem contact met ons op bij vragen.
** Meer informatie over deze nieuwe subsidielijn is te vinden op deze pagina.

Toekenning

Het toekennen van budget voor subsidieaanvragen gebeurt op basis van de criteria zoals opgenomen in het bericht over het totale beschikbare budget. Bij meer kwalitatief goede aanvragen dan beschikbaar budget zullen ook in ronde 3-2022 de aanvullende criteria zoals beschreven onder het kopje 'diversiteit' gelden.

Is er budget over nadat alle organisaties een project met voldoende punten hebben toegekend gekregen? Dan wordt er van bovenaan de ranglijst een extra project toegekend aan organisaties met meer projecten die voldoen aan de toekenningscriteria. Dit vindt plaats totdat het totale budget uit ronde 3-2022 is toegekend.   

Prioriteiten

In de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 ligt de focus op prioriteiten als het stimuleren van inclusie, jongerenparticipatie, duurzaamheid en digitalisering. Deze prioriteiten worden meegenomen tijdens de beoordeling van subsidieaanvragen. Bekijk dus goed in de Programmagids wat belangrijke doelstellingen en prioriteiten zijn van de subsidielijn, waarvoor jij een aanvraag wilt indienen. Meer informatie over de prioriteiten van Erasmus+ Jeugd vind je op deze pagina.

Hulplijnen

Om je te ondersteunen bij jouw subsidieaanvraag bieden we weer de mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen of feedback te krijgen op jouw voorstel (tot drie weken voor de deadline). Op deze pagina lees je hoe jij dat doet. Daarnaast worden er voor verschillende subsidielijnen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Houd voor de data de agenda op onze website in de gaten.

Subsidie aanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk? Dat valt onder het European Solidarity Corps. Binnenkort verschijnt op deze website bericht over de budgetten, verdelingen en deadlines binnen dat subsidieprogramma.