Skip naar content

Beschikbaar budget Erasmus+ Jeugd 2022

Ken jij het budget voor subsidieaanvragen binnen het programma Erasmus+ Jeugd van 2022 al? Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria en prioriteiten.

Jeugd & jongerenwerk

In 2022 gelden er drie deadlines voor Mobiliteit (Key Action 1). Het budget wordt toegekend volgens onderstaande verdeling:

Er zijn twee deadlines voor Partnerschappen (Key Action 2), waar 60% voor de eerste deadline en 40% voor de tweede deadline is gereserveerd. 

Budget

Het beschikbare budget voor de verschillende actielijnen van Erasmus+ Jeugd in 2022 is:

Mobiliteit (Key Action 1)

 • voor Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers: € 1.232.530,-*, **
 • voor Jongerenuitwisselingen:  € 2.875.904,-*, **
 • Jongerenparticipatie: € 887.028,-

* = Maximaal 25% van het budget voor deze actielijn is beschikbaar voor aanvragen met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'.
** = 20% van het budget voor deze actielijn is beschikbaar voor aanvragen via de Erasmus Accreditatie.  

Partnerschappen (Key Action 2)

 • Samenwerkingspartnerschappen: € 2.615.093,-
 • Kleinschalige Partnerschappen:   € 611.971,-

Toekenning 

Het toekennen van budget voor subsidieaanvragen gebeurt op basis van de criteria zoals opgenomen in de Programmagids en de hieronder genoemde aanvullende criteria met betrekking tot 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' en diversiteit conform beschikbaarheid van het budget voor de betreffende ronde, op volgorde van hoogte van de score.

Hebben twee projecten dezelfde score en is er onvoldoende budget beschikbaar om beiden te financieren? In dat geval is het puntenaantal per categorie doorslaggevend conform onderstaande volgorde:

 • Mobiliteit (Key Action 1)
  • 1. Relevantie/impact
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het projectmanagement
 • Partnerschappen (Key Action 2)
  • 1. Relevantie
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het partnerschap
  • 4. Impact

Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma

Maximaal 25% van het budget voor 'Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers' en 'Jongerenuitwisselingen' (beide Key Action 1) is beschikbaar voor aanvragen met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'. Dit percentage wordt niet evenredig verdeeld voor de drie deadlines. Het is dus mogelijk dat het budget voor projecten met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' reeds na de eerste deadline volledig is toegekend. Let op dat er al sprake is van een project met een 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma', zodra er één deelnemer uit een 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma' komt. Lees hier meer over de deelnemende landen.

Diversiteit

Om de diversiteit te stimuleren, wordt ook in 2022 de richtlijn aangehouden dat - bij meer kwalitatief goede aanvragen dan beschikbaar budget -  er voor 'Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers' en 'Jongerenuitwisselingen' per deadline maximaal één project per organisatie wordt toegekend. Momenteel zijn er binnen deze mogelijkheden nog veel projecten uitgesteld vanwege COVID-19. Het Nationaal Agentschap adviseert om allereerst de focus te leggen op de (mogelijke) uitvoer van de uitgestelde projecten.

Ook voor 'Partnerschappen' (Key Action 2) geldt in 2022 een richtlijn ter stimulatie van de diversiteit om per deadlineronde maximaal één project per organisatie toe te kennen. 

Prioriteiten

In de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 ligt de focus op prioriteiten als het stimuleren van inclusie, jongerenparticipatie, duurzaamheid en digitalisering. Deze prioriteiten worden meegenomen tijdens de beoordeling van subsidieaanvragen. Bekijk dus goed in de Programmagids wat belangrijke doelstellingen en prioriteiten zijn van de subsidielijn, waarvoor jij een aanvraag wilt indienen. Meer informatie over de prioriteiten van Erasmus+ Jeugd vind je op deze pagina

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen Erasmus+ Jeugd in 2021 zijn:

 • Ronde 1:
  • Let op: de deadlines van de Key Actions hebben in Ronde 1 twee verschillende data.
   • Mobiliteit (Key Action 1): 23 februari 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2022 van start gaan;
   • Partnerschappen (Key Action 2): 23 maart 2022, 12:00. Voor projecten die tussen 1 september en 31 december 2022 van start gaan.
     
 • Ronde 2:
  • Let op: de deadlines van de Key Actions hebben in Ronde 2 twee verschillende data.
   • Mobiliteit (Key Action 1): 4 mei 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 augustus en 31 december 2022 van start gaan;
   • Partnerschappen (Key Action 2): 4 oktober 2022, 12:00. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 augustus 2023 van start gaan.
     
 • Ronde 3:
  • Mobiliteit (Key Action 1): 4 oktober 2021, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2023 van start gaan*.

* m.u.v. #DiscoverEU - daar is de deadline van Ronde 3 voor projecten die tussen 1 maart en 31 augustus 2023 van start gaan.

Hulplijnen

Om je te ondersteunen bij jouw subsidieaanvraag bieden we weer de mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen of feedback te krijgen op jouw voorstel (tot drie weken voor de deadline). Op deze pagina lees je hoe jij dat doet. Daarnaast zullen er voor verschillende subsidielijnen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Houd voor de data de agenda op onze website in de gaten.

Subsidie aanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk? Dat valt onder het European Solidarity Corps. Binnenkort verschijnt op deze website bericht over de budgetten, verdelingen en deadlines binnen dat subsidieprogramma.