Skip naar content

Beschikbaar budget Erasmus+ Jeugd 2021

Ken jij het budget voor subsidieaanvragen binnen het programma Erasmus+ Jeugd van 2021 al? Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria en prioriteiten.

Jeugd & jongerenwerk

In 2021 is de verdeling van het budget voor Mobiliteit (Key Action 1) en Kleinschalige Partnerschappen (Key Action 2) als volgt: 60% voor de eerste deadline en 40% voor de tweede. Voor Samenwerkingspartnerschappen (Key Action 2) is 100% gereserveerd voor de eerste deadline, en eventueel het resterende gedeelte voor de tweede deadline, wanneer het budget voor Samenwerkingspartnerschappen niet in zijn geheel wordt uitgekeerd voor de eerste deadline.

Budget

Het beschikbare budget voor de verschillende actielijnen van Erasmus+ Jeugd in 2021 is:

 • Mobiliteitsprojecten (Key Action 1): € 2.283.565,-* , waarvan:
  • 50% voor Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers: € 1.141.782,-
  • en 50% voor Jongerenuitwisselingen:  € 1.141.783,-
 • Jongerenparticipatie (Key Action 1): € 492.023,-*
 • Samenwerkingspartnerschappen (Key Action 2): € 3.621.811,-
 • Kleinschalige Partnerschappen (Key Action 2):   € 599.761,-

* Maximaal 25% van het budget voor Mobiliteit (Key Action 1) is beschikbaar voor aanvragen met Partnerlanden.

Toekenning 

Het toekennen van budget voor subsidieaanvragen gebeurt op basis van de criteria zoals opgenomen in de Programmagids en de hieronder genoemde aanvullende criteria met betrekking tot Partnerlanden en diversiteit conform beschikbaarheid van het budget voor de betreffende ronde, op volgorde van hoogte van de score.

Hebben twee projecten dezelfde score en is er onvoldoende budget beschikbaar om beiden te financieren? In dat geval is het puntenaantal per categorie doorslaggevend conform onderstaande volgorde:

 • Mobiliteit (Key Action 1)
  • 1. Relevantie/impact
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het projectmanagement
 • Partnerschappen (Key Action 2)
  • 1. Relevantie
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het partnerschap
  • 4. Impact

Partnerlanden

Maximaal 25% van het budget voor Mobiliteit (Key Action 1) is beschikbaar voor aanvragen met Partnerlanden. Dit percentage wordt niet evenredig verdeeld voor de twee deadlines. Het is dus mogelijk dat het budget voor projecten met Partnerlanden reeds na de eerste deadline volledig is toegekend. Let op dat er al sprake is van een project met een Partnerland, zodra er één deelnemer uit een Partnerland komt. Lees hier meer over Programmalanden en Partnerlanden

Diversiteit

Het budget is voor 'Mobiliteitsprojecten' binnen Key Action 1 is beperkt. Omwille van de diversiteit wordt in 2021 de richtlijn aangehouden dat voor 'Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers' en 'Jongerenuitwisselingen' per deadline maximaal één project per organisatie wordt toegekend. Momenteel zijn er binnen deze mogelijkheden nog veel projecten uitgesteld vanwege COVID-19. Het Nationaal Agentschap adviseert om allereerst de focus te leggen op de (mogelijke) uitvoer van de uitgestelde projecten.

Ook voor 'Samenwerkingspartnerschappen' (Key Action 2) geldt in 2021 een richtlijn aan om per deadlineronde maximaal één project per organisatie toe te kennen. Daarnaast zijn 'Kleinschalige Partnerschappen' (Key Action 2) bedoeld voor organisaties die nog niet eerder op Europees niveau hebben samengewerkt: een organisatie kan voor deze subsidielijn dus maar één keer subsidie toegekend krijgen. 

Prioriteiten

In de nieuwe programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 ligt de focus op prioriteiten als het stimuleren van inclusie, jongerenparticipatie, duurzaamheid en digitalisering. Deze prioriteiten worden meegenomen tijdens de beoordeling van subsidieaanvragen. Bekijk dus goed in de Programmagids wat belangrijke doelstellingen en prioriteiten zijn van de subsidielijn, waarvoor jij een aanvraag wilt indienen. Meer informatie over de prioriteiten van Erasmus+ Jeugd vind je op deze pagina

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen Erasmus+ Jeugd in 2021 zijn:

 • Ronde 1:
  • Mobiliteit (Key Action 1): 11 mei 2021, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 augustus en 31 december 2021 van start gaan;
  • Partnerschappen (Key Action 2): 20 mei 2021, 12:00. Voor projecten die tussen 1 november 2021 en 28 februari 2022 van start gaan.
 • Ronde 2:
  • Mobiliteit (Key Action 1): 5 oktober 2021, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2022 van start gaan;
  • Partnerschappen (Key Action 2): 3 november 2021, 12:00. Voor projecten die tussen 1 maart en 1 mei 2022 van start gaan.

Subsidie aanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk? Dat valt onder het European Solidarity Corps. Binnenkort verschijnt op deze website bericht over de budgetten, verdelingen en deadlines binnen dat subsidieprogramma.