Bepaal jouw toekomst: bewustwordingscampagne Europese verkiezingen 23-26 mei

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Het Europees Parlement heeft de korte film Choose Your Future gelanceerd als onderdeel van een bewustwordingscampagne in de aanloop naar de Europese Verkiezingen 2019.

Van 23 t/m 26 mei 2019 zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese Verkiezingen hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. 

In de korte film Choose Your Future van regisseur Frédéric Planchon worden de eerste bijzondere momenten gedeeld van pasgeboren Europeanen en hun ouders. Het doel van deze videocampagne is om zo veel mogelijk Europeanen aan te sporen om tussen 23 en 26 mei hun stem uit te brengen, en hen bewust te maken van het gevolg van deze stem voor de toekomst van de volgende generatie. Lees hier meer over de making-of van de film Choose Your Future.

In Nederland kan worden gestemd op 23 mei