Skip naar content

Beoordelaars van projecten Erasmus+ gezocht!

voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Beoordelaars van projecten Erasmus+ gezocht!

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal activiteiten zoals voorlichting, training en begeleiding, het selecteren van projectaanvragen, het contact met begunstigden en monitoring. Bij het beoordelen van projectaanvragen en bij het beoordelen van rapportages van projecten in het kader van Partnerships for cooperation (KA2), zet Erasmus+ externe beoordelaars in.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Wie zoeken we?

Erasmus+ zoekt beoordelaars voor de velden primair en voortgezet onderwijs (po/vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de volwasseneneducatie (ve). 

Er wordt gewerkt met externe deskundigen met verschillende expertisegebieden. Zie hiervoor de lijst met nationale en internationale expertisegebieden in het formulier voor kandidaatstelling op onze website. Beoordelaars met sector-overstijgende thematische expertise zijn ook van harte welkom om te solliciteren. 

Een volledige omschrijving van de taken vind je hier.

Hoe zich kandidaat te stellen? 

We verzoeken je om uiterlijk 22 januari 2023 jouw interesse kenbaar te maken. Daarvoor ontvangen we graag het volgende: 

Vervolg en training

De aanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van de criteria en de aangeleverde informatie.  

In januari 2023 hoor je van het Nationaal Agentschap Erasmus+ of je aanmelding aanleiding geeft tot nadere kennismaking. Deze kennismaking staat gepland voor eind januari. Een proefbeoordeling maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  

Wanneer je geselecteerd bent als beoordelaar, zal het Nationaal Agentschap je vervolgens uitnodigen voor een training. De beoordeling van een project (aanvraag en/of voortgangs- of eindrapportage) vindt plaats aan de hand van Europese beoordelingscriteria. In het hanteren van deze criteria wordt er een eenmalige training uitgevoerd. Het volgen van deze training is een voorwaarde om ingezet te worden als beoordelaar.  

Voor 2023 staat de training gepland op 16 maart. De training zal plaatsvinden in Utrecht en duurt een hele dag. Voor alle beoordelaars is deze training verplicht. 

Over ons

Erasmus+ is het EU-programma voor Onderwijs & Training en Jeugd & Sport. Het huidige programma loopt van 2021-2027. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft de volgende actielijnen van het programma in beheer:  

  • Key Action 1 Mobility: mobiliteit van individuen (leerders en staf) 

  • Key Action 2 Partnerships for cooperation: samenwerking voor de ontwikkeling van innovatie en/of de uitwisseling van goede voorbeelden