Ben jij ondernemer van een micro, klein of groot bedrijf?

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 7 augustus 2018

Zijn je medewerkers en hun vaardigheden belangrijk voor je bedrijf?
Zo ja, dan is deze Award voor jou!
Ontdek hieronder waarom!

Niet alleen grote bedrijven investeren in hun medewerkers. Er zijn in heel Europa veel voorbeelden van micro-, kleine en middelgrote ondernemers die hun medewerkers waarderen en hun professionele ontwikkeling ondersteunen. De Training at Work Award wil de meest actieve onder hen herkennen en belonen.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar voorbeelden van professionele trainingen voor loopbaanontwikkeling van hoge kwaliteit die micro-, kleine en middelgrote ondernemingen hun medewerkers aanbieden.

Belangrijkste doelstellingen van de award

 • Zichtbaarheid van goede praktijkvoorbeelden uit de hele Europese Unie die beroepsopleiding in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in verschillende loopbaanstadia bevorderen.
 • De aandacht van het publiek vestigen op het onderwerp van leren gedurende de gehele carrière en nieuwe praktijkvoorbeelden en beleid op dit gebied.
 • Ter aanvulling op de verschillende prijzen, die worden uitgereikt in het kader van de Vocational Skills-week, te focussen op het leren dat plaatsvindt buiten het initiële onderwijs om verdere verwerving van vaardigheden te ondersteunen voor het succesvol beheren van loopbaantransities en -progressie.

Waarom deelnemen? 

De winnaars krijgen:

 • Eer & erkenning;
 • Een Training at Work Award (een kunstwerk of handwerk);
 • Een uitnodiging voor de Derde Vocational Skills Week in Wenen, Oostenrijk (8 en 9 november 2018), inclusief reis en accommodatie (voor de ondernemer (manager) en een van de medewerkers die heeft deelgenomen aan het trainingsprogramma);
 • Internationale bekendheid via de sociale mediakanalen van de Europese Commissie en de website van de European Vocational Skills Week website;
 • Presentatie van het initiatief op relevante Europese platforms (bijvoorbeeld EPALE).
   

Wie kan deelnemen?

 • Micro-, kleine of middelgrote bedrijven[1], die voor hun medewerkers mogelijkheden voor bijscholing en / of herscholing bieden.
 • De aanvrager moet actief zijn in ten minste één van de EU-lidstaten of EU-kandidaat-lidstaten of EVA-landen.

Wat wordt er gevraagd?

Micro-, kleine of middelgrote bedrijven die graag de Award willen aanvragen, worden gevraagd om een ​​online registratieformulier in te vullen waarin zij hun ontwikkelingsmogelijkheden, die zij hun medewerkers aanbieden (zie verder als trainingsprogramma), beschrijven.

Voorwaarden:

 1. Het opleidingsprogramma moet betrekking hebben op het bijschaven of opleiden van medewerkers van micro-, kleine of middelgrote ondernemingen (personen die hun initiële opleiding hebben voltooid en op contractbasis in het bedrijf werken (tenzij ze familieleden zijn]).
 2. Het trainingsprogramma moet gericht zijn op medewerkers van het bedrijf dat de Award aanvraagt.
 3. Het trainingsprogramma moet deel uitmaken van een personeelsstrategie / -plan van het bedrijf.[2]
 4. Het trainingsprogramma moet idealiter minstens een jaar (minimaal 365 dagen vóór het indienen van de aanvraag) lopen.
 5. Er mag niet eerder een Europese award uitgereikt zijn voor het betreffende trainingsprogramma.
 6. Het trainingsprogramma moet gericht zijn op volwassen medewerkers (ten minste 75% van de deelnemers aan het programma moet ouder zijn dan 25 jaar).


Selectiecriteria:

 1. Interne samenhang van het opleidingsprogramma voor loopbaanontwikkeling gedurende een langere periode.
 2. Resultaten van het trainingsprogramma voor de medewerkers en het bedrijf.
 3. Toepasbaarheid van het trainingsprogramma in een andere context (elders).
 4. Duurzaamheid van het trainingsprogramma.

Selectieprocedure:

Stap 1: Jury
De jury zal de selectie van alle aanvragers volgens de hierboven beschreven regel uitvoeren en twee aanvragers selecteren (medio september 2018).

Stap 2: Publieke stemming
Het publiek kan (via online stemmen) uit de twee aanvragers hun favoriet kiezen (oktober 2018).

Stap 3: Award Nominees Celebration
Op 8 november 2018 in Wenen tijdens de Award Nominees Celebration (’s avonds) zullen de twee aanvragers de kans krijgen zich te presenteren aan de Europese stakeholders.

Stap 4: Aankondiging van de winnaar
Op 9 november 2018 in Wenen zal mevrouw Marianne Thyssen, de Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, de winnaar bekendmaken (aan de hand van de gecombineerde stemmen van de jury en de online stemming door het grote publiek).

Hoe neem je deel?

Stuur je online registratie in via de link, onderaan op deze pagina. 
Deadline: maandag 20 augustus 2018 (23:00 CET)

Meer informatie?

Neem voor vragen contact op met deze functionele mailbox EMPL-E3-TRAINING-AT-WORK@ec.europa.eu.

 

[1] microbedrijf: bedrijf met 2 tot 9 medewerkers; klein bedrijf: bedrijf met 10 tot 49 medewerkers; middelgroot bedrijf: bedrijf met 50 tot 250 medewerkers

[2] De strategie / het plan hoeft geen geschreven (officieel) document te zijn, maar het is belangrijk dat het trainingsprogramma niet een eenmalig initiatief is (bijvoorbeeld een trainingsdag met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsvoorschriften). Het trainingsprogramma moet geïntegreerd zijn in de algemene ontwikkelingsstrategie / -plan van het bedrijf.