Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies, bekijk de cookies pagina voor een uitleg Accepteren Weigeren

Aangepaste verdeling budget Call 2018 Onderwijs en Training

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

De Europese Commissie heeft voor de Call 2018 voor Nederland een budget van € 57.251.489 beschikbaar gesteld. Het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training heeft de verdeling van dit budget aangepast ten opzichte van eerdere berichten. In dit bericht vertellen we je alles over deze nieuwe verdeling van de programmamiddelen.

Het budget van € 57.251.489 is € 8.890.905 meer dan in 2017, dit betekent voor het tweede jaar op rij een stijging van het budget, in dit geval van maar liefst 18%. 


In onderstaand overzicht is de verdeling van dit budget over de onderwijssectoren en actielijnen te vinden. 

De verdeling programmagelden Erasmus+ 2018 is als volgt:

budgetverdelingOenT-18