30 jaar Jean Monnet!

Hoger onderwijs

De actielijn Jean Monnet bestaat 30 jaar! Ontdek de actielijn én wat Jean Monnet voor jouw hogeronderwijsinstelling kan betekenen.

Wie was Jean Monnet?

Jean Monnet was een Frans zakenman en internationaal ambtenaar. Als voorvechter van de Europese Gemeenschappen, de voorlopers van de huidige Europese Unie, wordt hij beschouwd als een “vader van Europa” en een van de voornaamste wegbereiders van de Europese eenwording.

In 1989 is de actielijn Jean Monnet opgezet door de Europese Commissie om academisch onderzoek te stimuleren in het kader van Europese integratie. Tussen 1989 en 2018 deden al meer dan 1000 universiteiten in 88 landen mee aan de actielijn Jean Monnet en boden zij Jean Monnet-lesprogramma's aan als onderdeel van hun curriculum.  Tot nu toe zijn er 5203 Jean Monnet-projecten uitgevoerd in het kader van Europese integratie.

Jean Monnet.PNG

Wat is het doel van de actielijn?

Jean Monnet-activiteiten ondersteunen zes acties ter bevordering van excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies over de hele wereld. 

Met deze acties wordt ook beoogd de dialoog tussen de academische wereld en beleidsmakers te stimuleren, en in het bijzonder om het bestuur op EU- en mondiaal niveau te verbeteren. 

Verder ligt de nadruk op EU-integratie, de rol van de EU in een geglobaliseerde wereld, actief Europees burgerschap en de dialoog tussen mensen wereldwijd.

Om welke acties gaat het?

Jean Monnet-activiteiten ondersteunen de volgende acties:

  • Modules > Korte lesprogramma’s, minstens 40 uur per academiejaar, over algemene, gespecialiseerde of multidisciplinaire onderwerpen op het gebied van Europese studies.
  • Leerstoelen > Een aanstelling als docent Europese studies voor hoogleraren en andere universiteitsdocenten voor ten minste 90 uur per academiejaar.
  • Expertisecentra > Centra waar expertise en kennis over EU-onderwerpen wordt gebundeld.
  • Steun aan verenigingen > Financiële steun voor studies over Europese integratie waaraan wordt meegewerkt door universitaire docenten en onderzoekers die zijn gespecialiseerd in Europese studies.
  • Netwerken > Steun om samenwerkingsverbanden voor Europese studies tot stand te brengen of uit te breiden. Het kan gaan om het verzamelen van informatie, het uitwisselen van methoden, het opbouwen van kennis en bevorderen van de Europese integratie.
  • Projecten > Steun voor innovatie, kennisdeling en communicatie op het gebied van Europese zaken.

Hoe kan ik een Jean Monnet-subsidie aanvragen?

Jean Monnet is een centrale actie. Hiervoor vraag je subsidie aan bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EAC) in Brussel. Houd daarbij ook rekening met deadlines.

Let op: onderwijsinstellingen uit een Programmaland moeten een geldig Erasmushandvest (Charter) voor hoger onderwijs (ECHE) hebben.

Facts and figures Jean Monnet-activiteiten in Nederland

In de periode 2014-2018 zijn er in Nederland 58 Jean Monnet-voorstellen ingediend. Daarvan werden 30 Nederlandse voorstellen voor een Jean Monnet-activiteit geselecteerd. Nederland heeft hierbij een success rate van 51%. Dit is uitstekend, gezien het feit dat de gemiddelde score onder de Europese landen een success rate van 25% betreft.

In de periode 2014-2018 zijn er in heel Europa 4.839 voorstellen ingediend en zijn er 1.218 voorstellen goedgekeurd (25% success rate).

Voor andere landen ziet de success rate voor ingediende Jean Monnet-activiteiten er zo uit:

  • Duitsland heeft 101 voorstellen ingediend en 39 voorstellen toegekend gekregen (38% success rate).
  • België heeft 67 voorstellen ingediend en 30 voorstellen toegekend gekregen (44% success rate).
  • Portugal heeft 39 voorstellen ingediend en 9 voorstellen toegekend gekregen (23% success rate).
  • Oostenrijk heeft 41 voorstellen ingediend en 13 voorstellen toegekend gekregen (31% success rate).