KA3 | Networks and partnerships of VET providers

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor de totstandkoming van (trans)nationale netwerken en partnerschappen van aanbieders van zowel initieel als voortgezet beroepsonderwijs/initiƫle als voortgezette beroepsopleiding voor beleidsdiscussies op Europees niveau, alsook meer bekendheid te geven aan Europees beroepsonderwijsbeleid en dit op nationaal en regionaal niveau ten uitvoer te brengen.

Deadline31 januari 2019 12:00 uur CET.