Skip naar content

KA3 | Beleidsontwikkeling | Jean Monnet

Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Jean Monnet-acties:

  • Jean Monnet in het hoger onderwijs
  • Jean Monnet op andere gebieden van onderwijs en opleiding

Let op: dit betreft een centrale actie.

Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.