KA2 | Strategische partnerschappen | Digital Education Readiness

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Innovative practices in a digital era.

Deadline29 oktober 2020 12:00 uur CET.

De aanvraagformulieren voor deze call zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie (EU Login-account vereist).

Op 8 september vonden er online voorlichtingssessies plaats naar aanleiding van deze extra call. Heb je de voorlichting gemist? Je kunt de presentaties hier downloaden.