KA2 | Strategische partnerschappen | Creativity

Primair en voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Skills development and inclusion through creativity and the arts.

Deadline29 oktober 2020 12:00 uur CET.

De aanvraagformulieren voor deze call zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie (EU Login-account vereist).

Op 8 september vonden er online voorlichtingssessies plaats naar aanleiding van deze extra call. Heb je de voorlichting gemist? Je kunt de presentaties hier downloaden.