Skip naar content

KA2 | Partnerschappen voor innovatie

Partnerschappen voor innovatie

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Let op: dit betreft een centrale actie. Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Wil je meer weten over deze centrale actie? Neem dan deel aan de informatiesessie Erasmus+ Alliances for Innovation 2021 op 8 juni 2021, 14.00-17.00 uur!