Skip naar content

KA2 | Partnerschappen | Sport

Samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport

Jeugd & jongerenwerk
  • Sportevenementen zonder winstoogmerk

Let op: dit betreft een centrale actie. Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.