Skip naar content

KA2 | Partnerschappen | Small-scale Partnerships

Partnerschappen ter bevordering van samenwerking:

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van onderwijs en training

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie