Skip naar content

KA2 | Partnerschappen | Erasmus+ Teacher Academies

Partnerschappen ter bevordering van excellentie: Erasmus+ Teacher Academies

Hoger onderwijs

Let op: dit betreft een centrale actie, speciaal voor lerarenopleidingen.

Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.