Skip naar content

KA2 | Partnerschappen | Centres of Vocational Excellence

Partnerschappen ter bevordering van excellentie: Kenniscentra voor beroepsopleiding

Middelbaar beroepsonderwijs

Lees hier meer over deze subsidiemogelijkheid:

Let op: dit betreft een centrale actie.

Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.