Skip naar content

KA2 | Partnerschappen | Allianties ter bevordering van innovatie

Partnerschappen ter bevordering van innovatie: Allianties ter bevordering van innovatie

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Let op: dit betreft een centrale actie. Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.